หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

ด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

         บริษัท โสดาธุรกิจและการบัญชี จำกัด ให้บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน ( Issue Work Permit) 
และวีซ่า ( Visa )  ทุกประเภทให้คนต่างด้าว   แบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ใบอนุญาตทำงาน

    • บริการขอใบอนุญาตทำงานใหม่
    • บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
    • บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี
    • แก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตทำงาน
    • บริการคืนใบอนุญาตทำงานวีซ่า

    • ต่อ Non-Immigrant Visa “B”
    • ต่อ Non-Immigrant Visa “O”
    • เปลี่ยน Visa จาก Tourist Visa หรือ Transit Visa หรือ Visa แบบ ผ. 30 เป็น Non-Immigrant Visa “B”
    • เปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist Visa หรือ Transit Visa หรือ Visa แบบ ผ. 30 เป็น Non-Immigrant Visa “O”
    • บริการวีซ่า 1 ปี
    • บริการวีซ่าเกษียณอายุงาน
    • บริการต่ออายุวีซ่า
    • บริการขอกลับเข้าประเทศ 1 ครั้ง
    • แก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตทำงาน
    • บริการคืนใบอนุญาตทำงาน
    • บริการขอใบอนุญาตทำงาน
    • รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุก ๆ 90 วัน พร้อมดูแลตลอดปี 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร