หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

นโยบายการบริหาร

วิสัยทัศน์

          เรามุ่งมั่นนำเสนอบริการที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจและความมั่นใจ ให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจมากที่สุด และนั่นคือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และกำลังใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป


นโยบายการบริหาร

ซื่อสัตย์ – มีมาตรฐาน – เน้นงานคุณภาพ – ใส่ใจทุกรายละเอียด


“ซื่อสัตย์”

          การทำงานของเราเป็นระบบ โปร่งใส ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าเงินภาษีของท่าน จะชำระได้ทันเวลา
กำหนด และครบถ้วน     สามารถตรวจสอบได้  จากใบเสร็จภาษีหรือพิมพ์ใบเสร็จภาษีได้จากเว็บไซต์กรม
สรรพากร ดั้งนั้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา


“มีมาตรฐาน”

          งานบริการด้านบัญชีนั้น  ถือว่าเป็นงานวิชาชีพหนึ่ง มีจรรยาบรรณ มีมารยาทนักบัญชีซึ่งต้องทำภายใต้
กฎหมาย พ.ร.บ.การบัญชี มาตรฐานการบัญชี ประมวลรัษฎากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นการทำงานของเราจึง
ต้องมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะรับใช้ลูกค้า อย่างเป็นมืออาชีพ


“เน้นงานคุณภาพ”


          การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนำวิธีการบริหารงานเชิงคุณภาพมาใช้
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ลูกค้าที่รับบริการจากเรา ได้รับประโยชน์และความพึ่งพอใจสูงสุด ทำให้เราพร้อมส่งมอบงาน
ที่มีคุณภาพไปถึงมือลูกค้า


“ใส่ใจทุกรายละเอียด”

          บัญชีเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข การบันทึกบัญชี หรือยื่นแบบภาษี ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เราจึงกำชับ
พนักงานทุกคนให้ทำงานละเอียดรอบคอบมากที่สุด

 

 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร