หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

บริการ

          บริษัท โสดาธุรกิจและการบัญชี จำกัด เราเป็นบริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการงานด้าน บัญชีและภาษีอากร
ครบวงจรสำหรับธุรกิจ SMEs โดยมุ่งเน้นทางด้าน การวางแผนบัญชี  และการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้ประหยัด
ภาษี ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา  จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร  และเป็น
ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี   รวมถึงบริการจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งห้างหุ้น
ส่วนจำกัด   บริษัทจำกัด  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  จำหน่าย Software ทางด้านบัญชี   และการบริหารอื่น ๆ  เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้า  ในปัจจุบัน บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด   มีจำนวนลูกค้าที่
ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับเรามากกว่า 100 ราย  และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน  ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ จะมาจากการแนะนำจากลูกค้าของเรา   บริการของเราครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การ ให้บริการทำ
บัญชี  การจัดทำภาษีอากร  ปิดงบการเงิน  การจัดทำประกันสังคม  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  การวาง
แผนบัญชีและภาษีอากร

          เรามีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์
และทีมงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมีประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพบัญชีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำ
บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา  ร้านค้า และนิติบุคคลต่างๆ  ที่ประกอบกิจการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำบัญชีที่มีความ
ถูกต้อง มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม และนำส่งภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา และมีข้อมูลทางบัญชีให้ผู้ประกอบ
การใช้เพื่อตัดสินใจในการบริหาร และจัดทำบัญชี

          เราขอเสนอการบริการรับทำบัญชี ที่มีมาตรฐาน พร้อมบริการท่านด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ในทุกด้านงานบัญชี
ภาษีอากรและงานธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษีอีกต่อไป

•  รับทำบัญชี
•  ตรวจสอบบัญชี
•  กฎหมาย
•  การจดทะเบียน
•  ใบอนุญาตการทำงาน
•  รับยื่นภาษี
•  ด้านประกันสังคม

 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร