หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 
ด้านประกันสังคม (นายจ้าง - ลูกจ้าง)

         ทางบริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด บริการรับจัดทำประกันสังคมให้กับทางบริษัท, ห้าง, ร้าน
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดทำประกันสังคมในแต่ละเดือน และค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ
จากการให้บริการจัดทำประกันสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านกองทุนประกันสังคม

    - จัดทำทะเบียนผู้ประกันตนตามแบบ ส.ป.ส. 6-07 (มาตรา84)
    - จัดทำแบบและนำส่งเงินสมทบประจำเดือน
    - แจ้งเข้า - ออกของพนักงานต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
    - แจ้งขึ้นทะเบียนพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ กรณีพนักงานไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อน
    - ขอบัตร / ติดตามบัตรรับรองสิทธิให้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่
    - ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง และลูกจ้าง / ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
       สำนักงานประกันสังคม
    - ชี้แจงการส่งเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน (กรณีสำนักงานประกันสังคมมีจดหมายเชิญพบ)ด้านกองทุนเงินทดแทน

    - จัดทำแบบรายงานค่าจ้างประจำทุกสิ้นปี
    - จัดทำแบบและนำส่งเงินกองทุนเงินทดแทนประจำปีด้านอื่นๆ

    - ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม
    - ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสถานประกอบการนายจ้างและลูกจ้าง
    - ดำเนินการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม
    - เป็นตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง ชี้แจ้งกรณีสำนักงานประกันสังคมเชิญพบ


 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร